جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990705249771 نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي
مریم رستم پور
محسن گل پرور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)