مقاله


کد مقاله : 13990705249785

عنوان مقاله : معرفی کتاب: درمان کوتاه مدت راه حل محور

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 95 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 442

فایل های مقاله : 190 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مولفان: هاروی رانتر، ایوان جورج، کریس ایوسون - مترجم: دکتر یاسر مدنی - انتشارات دانشگاه تهران