• صفحه اصلی
  • معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397052118935163818 بازدید : 4010 صفحه: 237 - 239

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط