• صفحه اصلی
  • نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970906165819 بازدید : 3688 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط