• صفحه اصلی
  • ویژگی‌‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌‌خواهی زاکرمن: عاملی برای پیش‌‌بینی اهمال‌‌کاری تحصیلی دانشجویان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401100840593 بازدید : 801 صفحه: 263 - 273

نوع مقاله: پژوهشی