• صفحه اصلی
  • مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402032142730 بازدید : 894 صفحه: 313 - 322

نوع مقاله: پژوهشی