مقاله


کد مقاله : 1397062313538164376

عنوان مقاله : مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 1609

فایل های مقاله : 740 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله شهابی shahabibe@ut.ac.ir - دکترا
2 جواد اژه ای JE@JE.ir - دکترا
3 پرویز آزاد فلاح PAF@PAF.ir - دکترا
4 ولی الله فرزاد VF@VF.ir - دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال در کودکان بوده است.