• صفحه اصلی
  • رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971026166936 بازدید : 4020 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط