• صفحه اصلی
  • نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980416190648 بازدید : 3122 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط