• صفحه اصلی
  • آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401041938434 بازدید : 952 صفحه: 327 - 336

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط