• صفحه اصلی
  • طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050838718 بازدید : 808 صفحه: 294 - 303

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط