فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 علی محمد  رضایی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران استاد دکترا
2 راضیه شیخ الاسلامی دانشگاه شیراز استاد دکترا
3 حسنعلی نصرآبادی دانشگاه تهران استاد دکترا
4 بابک شمشیری دانشیار دکترا
5 سیمین حسینیان دانشگاه الزهرا استاد دکترا
6 علی اکبر ارجمندنیا دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
7 شهروز  نعمتی دانشگاه تبریز استاد کارشناسی
8 عزت اله قدم پور استاد دکترا
9 محسن علیزاده شهید چمران اهواز دانشجو دکترا
10 مهناز شاهقلیان دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
11 محمد حسین عبداللهی دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
12 مجید پورفرج استاد دکترا
13 امید حمیدی دانشگاه شهید چمران دانش آموخته دکترا
14 سید حمید آتش پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) استاد دکترا
15 کیومرث بشلیده دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
16 سعید طولابی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
17 محبوبه فولادچنگ دانشگاه شیراز استاد کارشناسی ارشد
18 الهام  ساعی دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
19 تورج هاشمی نصرت آباد دانشگاه تبریز استاد دکترا
20 فرزین باقری شیخانگفشه دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا
21 محمود  نجفی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
22 طاهر تیزدست دانشگاه آزاد استاد دکترا
23 علی تقوائی نیا استاد دکترا
24 پرویز صباحی دانشگاه سمنان استادیار دکترا
25 شاهرخ مکوند حسینی استاد دکترا
26 علی محمد رضایی دانشگاه سمنان. دانشیار دانشیار دکترا
27 سیمین دخت کلنی استاد دکترا
28 علیرضا آقایوسفی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران استاد کارشناسی ارشد
29 جعفر حسنی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
30 جلیل  باباپور خیرالدین دانشگاه تبریز استاد دکترا
31 اسفندیار آزاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
32 رسول کردنوقابی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
33 وحید صبری دانشگاه شاهذ دانشیار دکترا
34 ندا نظربلند استاد دکترا
35 ولی اله رمضانی استاد دکترا
36 فرامرز سهرابی دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
37 مرضيه السادات سجادي نژاد دانشگاه اراك استاد دکترا
38 صغرا  اكبري چرمهيني 'گروه روانشناسی-دانشگاه اراك استادیار دکترا
39 سودابه بساک نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
40 اسحق رحیمیان بوگر دانشگاه سمنان استاد کارشناسی ارشد
41 حجت الله فراهانی استاد دکترا
42 اسحق رحیمیان بوگر دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
43 شهلا پاکدامن استاد دکترا
44 حسن شمس اسفندآباد استاد دکترا
45 فریده نرگسی استاد دکترا
46 مسعود حسینچاری دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
47 فاطمه ایزدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر استادیار دکترا
48 مهدیه شفیعی تبار دانشگاه اراک استادیار دکترا
49 محمد رضا بحرانی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، بوشهر، ایران استادیار دکترا
50 محمدرضا  زربخش گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران دانشیار دکترا
51 تقی  اکبری استاد دکترا
52 مهدی رستمی استاد دکترا
53 ذبیح اله عباس پور دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشیار دکترا
54 کیانوش زهراکار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران استاد کارشناسی ارشد
55 هادی  سلیمی استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان استادیار دکترا
56 مرتضی امیدیان استاد دکترا
57 حمیدرضا آریانپور گروه روانشناسی دانشگاه اردکان - یزد استادیار دکترا
58 علیرضا  کاکاوند دانشیار دکترا
59 مهدی برزگر دانشگاه لرستان دانش آموخته دکترا
60 اعظم فرح‌بیجاری استادیار دکترا
61 نفیسه رفیعی استادیار دکترا
62 سحر  صفرزاده استادیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. استادیار دکترا
63 نجمه حمید دانشیار دکترا
64 عباس امان الهی دانشیار دکترا
65 فریبا کیانی استادیار دکترا
66 علی  محمدزاده استاد دانشگاه پیام نور استاد دکترا
67 کریم عبدالمحمدی ا گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، تبریز، ایران استادیار دکترا
68 مسعود  خاکپور استادیار دکترا
69 فاطمه  شاطریان استادیار دکترا
70 سید موسی طباطبایی گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان استادیار دکترا
71 معراج درخشان استادیار دانشگاه فرهنگیان بوشهر استادیار دکترا
72 بهمن بهمنی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشیار دکترا
73 محمد رستمی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره استادیار دکترا
74 هادی صمدیه دانشگاه بیرجند استاد دکترا
75 رضاعلی طرخان استادیار دکترا
76 رحیم یوسفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشیار دکترا
77 شیما شیخ استادیار دکترا
78 مجتبي تمدني استادیار دکترا
79 دکتر برزو امیرپور دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
80 مهدیه رحمانیان استاد دکترا
81 فریده حسین ثابت استادیار دکترا
82 محمد علی اصغری مقدم استاد دکترا
83 احمد خامسان گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
84 مینو میری استادیار دکترا
85 کیومرث کریمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد استادیار دکترا
86 طاهره حق طلب
87 عباس ابوالقاسمی استاد دکترا
88 رضا  سلطانی شال گروه روانشناسی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
89 اشکان ناصح استادیار دکترا
90 کوروش گودرزی استادیار دکترا
91 حسن غریبی استادیار دکترا
92 فریبا حسنی استادیار دکترا
93 مهناز  جوکار استادیار دکترا
94 محمدباقر کجباف دانشگاه اصفهان استاد دکترا
95 احمد علیپور استاد دکترا
96 تورج سپهوند دانشگاه اراک استاد دکترا
97 سعید نجارپور استادی گروه روانشناسی دانشگاه شبستر استادیار دکترا
98 حسین احمد برآبادی گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد استاد دکترا
99 سید موسی گلستانه هیات علمی دانشگاه دانشیار دکترا
100 محسن نظری فر استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک استادیار دکترا
101 سوران رجبی استاد دکترا
102 مریم بردبار دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
103 قاسم نوروزی دانشگاه شفلید انگلستان استاد دکترا
104 جواد خلعتبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استاد کارشناسی ارشد
105 مهدی رحیمی دانشگاه یزد استاد دکترا
106 قوام ملتفت دانشگاه یاسوج استاد کارشناسی
107 سالار فرامرزی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
108 مریم اسماعیلی نسب عضو هیئت علمی استاد دکترا
109 محمدرضا بحرانی استادیار دکترا
110 سوران رجبی دانشیار دکترا
111 خانم دکتر آزاده عسکری دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
112 یوسف دهقانی دانشیار دکترا
113 عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دکترا
114 میلاد عابدی دانشگاه آزاد خمینی شهر استادیار دکترا
115 زهرا ادبی استادیار دکترا
116 مهرداد احمدی فر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
117 مهدی عبداله زاده رافی دانشگاه ملایر استاد کارشناسی
118 پرستو کردستانی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان استادیار دکترا
119 مسعود نصرت آبادی عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی دانشیار دکترا
120 شفیق مهربان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانش آموخته دکترا
121 عبدالکاظم نیسی استاد دکترا
122 فتح الله محمدیان استادیار دکترا
123 دکتر مصطفی زارعان استاد دکترا
124 حیدر علی زارعی
125 محمد عاشوری دانشیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دانشیار دکترا
126 فریبرز نیکدل گروه روانشناختی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج دانشیار دکترا
127 فاطمه نصرتی استاد دکترا
128 حورا سودی رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی ارشد
129 علیرضا  محمدی آریا دانشگاه .علوم بهزیستی و توانبخشی استاد دکترا
130 سیدکاظم رسول زاده طباطبائی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی ارشد
131 حمید رضا حسن ابادی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
132 جمشید جراره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران استاد کارشناسی
133 علی شیخ الاسلامی دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
134 زهره  رافضی دانشگاه علامه طباطایی استاد دکترا
135 مهدی قدرتی میرکوهی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
136 نعیمه محب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد کارشناسی
137 ابوالفضل حاتمی استادیار دکترا
138 اکرم ملک زاده دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
139 غلامحسین مکتبی دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
140 خدابخش احمدی نوده استاد دکترا
141 سید حسین  سلیمی استاد دکترا
142 هومن نامور استادیار دکترا
143 رضا جوهری فرد استادیار دکترا
144 زهرا طبیبی دانشیار دکترا
145 کبیر شریفی استاديار دانشگاه فرهنگيان استادیار دکترا
146 بهرام جوکار دانشگاه شیراز استاد دکترا
147 علی اکبر ثمری دانشگاه آزاد اسلامی استادیار کارشناسی
148 علی فتحی آشتیانی دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی بالینی استاد دکترا
149 علی پاکیزه دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
150 نصراله عرفانی دانشگاه پیام نور تهران استاد کارشناسی ارشد
151 عاطفه حجتی استادیار دکترا
152 نیلوفر میکائیلی استاد دکترا
153 مهرنسا شهابی استادیار دکترا
154 رضا عبدی دانشیار دکترا
155 علی محمدزاده استاد دکترا
156 بتول امین جعفری استاد دکترا
157 sanaz pourgoli استاد دکترا