لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 مهناز شاهقلیان mshahgholian@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
2 اسفندیار آزاد esazad@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشیار دکترا
3 فریده نرگسی fnargesi@yahoo.com استاد دکترا
4 فرامرز سهرابی asmar567@yahoo.com استاد دکترا
5 ندا نظربلند nnazarboland@gmail.com استاد دکترا
6 جعفر حسنی hasanimehr57@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
7 سعید طولابی saeedtoulabi@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
8 مهدیه شفیعی تبار shafieetabar2005@yahoo.com دانشگاه اراک استاد دکترا
9 مرضيه السادات سجادي نژاد msadat.sajadi60@gmail.com دانشگاه اراك استاد دکترا
10 حجت الله فراهانی ipsyhaf@gmail.com استاد دکترا
11 محمد حسین عبداللهی abdollahimh@yahoo.fr دانشگاه خوارزمی، تهران استاد دکترا
12 فاطمه ایزدی fatemeh.izadi110@gmail.com استاد دکترا
13 حسن شمس اسفندآباد hshams1333@gmail.com استاد دکترا