مقاله


کد مقاله : 13970623121622164371

عنوان مقاله : ارزیابي های شناختي، راهبردهای مقابله ای، خوش بیني و بهزیستي ذهني

نشریه شماره : 72 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 1540

فایل های مقاله : 989 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد گودرزی AG@AG.ir - کارشناسی ارشد
2 امید شکری oshokri@yahoo.com - دکترا
3 مسعود شریفی MSH@MSH.ir - دکترا

چکیده مقاله

مطالعۀ حاضر با هدف آزمون روابط بین ارزیابی های شناختی اولیه و ثانویه، خوش بینی، راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان انجام شد.