مقاله


کد مقاله : 13970623123633164373

عنوان مقاله : مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب

نشریه شماره : 71 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 1467

فایل های مقاله : 809 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه پهلوان مازندرانی marziepahlevan@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 پرویز آزاد فلاح PAF@PAF.ir - دکترا
3 سید مجتبی جزایری SMJ@SMJ.ir - دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف متمایز سازی دقیق افسردگی و اضطراب، به بررسی آنها از هر دو بعد زیستی و غیر زیستی شخصیت پرداخته و تلفیقی از این ابعاد را در جهت ایجاد دیدی همه جانبه ارائه می نماید.