• صفحه اصلی
  • بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970525114235163886 بازدید : 4302 صفحه: 118 - 132

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط