• صفحه اصلی
  • مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401023037415 بازدید : 849 صفحه: 242 - 250

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط