• صفحه اصلی
  • بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله