• صفحه اصلی
  • نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی در رابطه آشفتگی استنتاج با علائم وسواسی- اجباری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402030142370 بازدید : 851 صفحه: 323 - 331

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط