• صفحه اصلی
  • نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031042488 بازدید : 818 صفحه: 332 - 342

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط