• صفحه اصلی
  • مدلسازی بین راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000426274264 بازدید : 227 صفحه: 91 - 99

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط