• صفحه اصلی
  • مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090432403 بازدید : 803 صفحه: 285 - 293

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط