• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش‌‌دبستانی تیزهوش
    جمیله خدادادی احمد عابدی مختار ملک پور امیر قمرانی
    با توجه به اهمیت پرورش هوش، سنین حساس رشد، خاصیت انعطاف‌‌پذیری مغز و تغییر رویکردهای هوشی هدف از این پژوهش تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش‌‌دبستانی تیزهوش بود. با کمک مقیاس هوشی تهران- استنفورد بینه هوش کودکان زیادی (46 نفر از چکیده کامل
    با توجه به اهمیت پرورش هوش، سنین حساس رشد، خاصیت انعطاف‌‌پذیری مغز و تغییر رویکردهای هوشی هدف از این پژوهش تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش‌‌دبستانی تیزهوش بود. با کمک مقیاس هوشی تهران- استنفورد بینه هوش کودکان زیادی (46 نفر از 497 کودک) در طی دو سال سنجیده و در نهایت 20 کودک تیزهوش با بهره هوشی بالای 130 انتخاب شدند. با خانواده‌‌های این کودکان مصاحبه شد، مصاحبه‌‌ها ضبط شده و با کمک روش کلایزی تحلیل شدند و مضامین اصلی و فرعی پرورش هوش مشخص شد. سپس با مطالعه منابع متعدد و نتایج حاصل از پژوهش، بسته فرزندپروری برای داشتن فرزند تیزهوش آماده و جهت بررسی روایی محتوایی، صوری و روایی محتوایی کمی در اختیار 7 متخصص حوزه هوش و کودک قرار گرفت. نتایج پایانی دلالت بر 13 مضمون اصلی و 32 مضمون فرعی همراه با شواهد و مثال را داشت و 13 جلسه برای بسته آموزش رفتار والدین طراحی و تأیید شد. با توجه به تأیید این بسته توسط متخصصان، محتوای تهیه شده می‌‌تواند راهنمای جامعی برای تربیت هوشی فرزندان برای والدین دارای فرزند زیر شش سال باشد. امیدواریم که این نتایج ارمغان خوبی برای آینده فرزندان ایران باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی
    سید جواد سیفی قوزلو اسماعیل صدری دمیرچی علی  رضایی شریف علی  شیخ الاسلامی
    یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و مداخلات لازم، در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در آن زمینه است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی- چکیده کامل
    یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و مداخلات لازم، در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در آن زمینه است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی- تأییدی بوده و از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول روش کیفی بوده و از روش اکتشافی برای ساخت ابزار استفاده شده است. بدین منظور ضمن مصاحبه با 15 نفر از زنان متقاضی طلاق به شیوه مصاحبه با گروه‌‌های کانونی تا حد اشباع نظری داده ‌‌ها، فرم اولیه پرسشنامه تنظیم شد. در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از روش کمّی، روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شد. به این منظور 160 نفر به صورت نمونه‌‌‌‌گیری در دسترس از بین زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام در شهر اردبیل در سال 1399 انتخاب شدند و پرسشنامه مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج (1399) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و شاخص رضایت زناشویی هادسون (1992) را تکمیل کردند. داده‌‌ها به کمک روش‌‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌‌افزاهای SPSS و AMOSتحلیل شد. یافته‌‌ها نشان داد که پرسشنامه مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج حاوی 28 سوال و 7 بُعد تأیید شده شامل: اضطراب، افسردگی، سردرگمی، عدم امنیت و بدبینی، دلتنگی و فقدان، عدم درک متقابل و تعارض زناشویی هستند. محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که این پرسشنامه اعتبار و روایی بالایی دارد. از این رو می‌‌توان از آن در حیطه‌‌های تحقیق و ارزیابی استفاده کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی
    سمیرا  رستمی بهرام جوکار مسعود حسینچاری محبوبه فولادچنگ ناصر  رشیدی
    خودبخششی اصیل واکنشی سازگارانه در مواجهه با خودی است که دچار خطای ‌‌اخلاقی شده است. دشواری‌‌های روانشناختی در تجربه خودبخششی عمده دلیل علاقه‌‌مندی پژوهشگران به این حوزه است. در این پژوهش تجربه خودبخششی دانشجویان با رویکرد تحلیل ‌‌روایت ‌‌مضمونی مورد کندوکاو قرار گرفت. ش چکیده کامل
    خودبخششی اصیل واکنشی سازگارانه در مواجهه با خودی است که دچار خطای ‌‌اخلاقی شده است. دشواری‌‌های روانشناختی در تجربه خودبخششی عمده دلیل علاقه‌‌مندی پژوهشگران به این حوزه است. در این پژوهش تجربه خودبخششی دانشجویان با رویکرد تحلیل ‌‌روایت ‌‌مضمونی مورد کندوکاو قرار گرفت. شرکت‌‌کنندگان پژوهش 6 نفر از دانشجویان بودند که تجربه خودبخششی داشتند. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه ‌‌روایتی استفاده شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل روایت‌‌ها بر پایه ادبیات پژوهش سه مضمون اصلی خودبخششی ‌‌نگهدارنده، خودبخششی ‌‌تبدیلی و شبه‌‌ خودبخششی استخراج شد. در میان اکثر مشارکت‌‌کنندگان تجربه خودبخششی از نوع نگهدارنده بود. یافته های این پژوهش می‌تواند ابعاد گسترده تری از جنبه های شناختی و عاطفی نحوه برخورد افراد با چالش های زندگی را روشن سازد. هیجان های منفی مختلفی که افراد در مقابله با مشکلات زندگی تجربه می‌کنند از پایه های اساسی بروز اختلال‏های خلقی و اضطرابی در آینده می‌شود. شناخت دقیق تر و بیشتر چگونگی مواجهه با این هیجانات و بخشش خود مسیر درمان این اختلال‏ها را تسهیل و تسریع خواهد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم
    سوسن علیزاده فرد مریم زالی زاده احمد علیپور
    اختلال خوردن یک بیماری پیچیده روانپزشکی مزمن و ناتوان‌‌کننده است. در دهه ‏های اخیر، مدل شناختی اختلال‌‌های خوردن پیشتاز نظریه‏پردازی، تحقیق و درمان بوده است. در تحقیقات جدید دو مدل نظری متمایز برای پردازش و ارزیابی ‏های آشکار و ضمنی اطلاعات استفاده می ‏کنند. هدف از پژوه چکیده کامل
    اختلال خوردن یک بیماری پیچیده روانپزشکی مزمن و ناتوان‌‌کننده است. در دهه ‏های اخیر، مدل شناختی اختلال‌‌های خوردن پیشتاز نظریه‏پردازی، تحقیق و درمان بوده است. در تحقیقات جدید دو مدل نظری متمایز برای پردازش و ارزیابی ‏های آشکار و ضمنی اطلاعات استفاده می ‏کنند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تداعی ‏های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی، اضطراب و نگرش به غذا در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به اختلال خوردن شهر تهران بود که در شش ماهه اول سال 1399 به مراکز درمانی و مشاوره مراجعه کرده بودند. روش نمونه ‏گیری به صورت خوشه در دسترس و هدفمند انجام شد. حجم نمونه 300 نفر بود که با پرسشنامه‏ های SCL-90، سیاهه اختلال خوردن اهواز (شریفی فرد،1377)، مقیاس نگرش به غذا (تیچمن و همکاران، 2003) و تکلیف مبتنی بر رایانه آزمون تداعي ضمني (گرينوالد و همكاران، 1998) آزمون شدند. داده‏ها با استفاده از تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان داد که در تداعی آشکار و ضمنی افسردگی، در تداعی ضمنی اضطراب و در تداعی آشکار نگرش به تغذیه بین افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز مشخص کرد که تنها تداعی و ضمنی آشکار افسردگی و تداعی ضمنی اضطراب می‏ توانند به شکل معنادار اختلال خوردن را پیش ‏بینی نمایند. این نتایج تأیید کنندة نقش تداعی ‏‏های ضمنی و آشکار در عرصه بالینی است؛ همچنین در شناخت بهتر اختلال خوردن کمک می‏کند تا در تدوین برنامه‏ های آموزشی و مداخله ‏های روانشناختی مورد ملاحظه قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی
    معصومه  معصومی مجید  ضرغام حاجبی محمد  ربیعی محمد حسین  ضرغامی
    هدف پژوهش حاضر تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی یانگ در مورد طرحواره‌های ناسازگار اولیه بود. روش نمونه‌‌گیری، غیرتصادفی با تغییرات بیشینه، حجم نمونه ۸۴۹ نفر و ابزار پژوهش فرم کوتاه (۹۰ سؤالی) پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-L3) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل شبکه چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی یانگ در مورد طرحواره‌های ناسازگار اولیه بود. روش نمونه‌‌گیری، غیرتصادفی با تغییرات بیشینه، حجم نمونه ۸۴۹ نفر و ابزار پژوهش فرم کوتاه (۹۰ سؤالی) پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-L3) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل شبکه، نرم‌‌افزار R و بسته Qgragh استفاده شد. نتایج نشان داد، طبق شکل شبکه‌ ترسیمی، فقط طرحواره‌های یک حوزه (بریدگی و طرد) مطابق با حوزه‌بندی یانگ بوده و در ۴ حوزه خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، دیگر جهت‌‌مندی و گوش به زنگی زیاد/ بازداری، تفاوت وجود دارد. اهمیت این یافته‌ها از یک سو در حوزه‌ بالینی و رویکرد طرحواره درمانی و از سوی دیگر در حوزه‌ روان‌‌سنجی و بومی‌‌سازی ابزارهای تشخیصی می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی
    نیلوفر نقاش افروز  افشاری بتول احدی
    پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به سرطان با عارضه‌ ریزش مو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو هفته و یک‌ ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان 15-12 چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به سرطان با عارضه‌ ریزش مو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو هفته و یک‌ ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان 15-12 سال مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند و گروه نمونه شامل 4 نوجوان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود، انتخاب شدند. برنامه مداخله‌ آموزش خودحمایتی طی 5 جلسه اجرا شد و افراد نمونه در دو مرحله خط پایه A)) و مرحله آزمایشی B)) به پرسشنامه‌ مهارت‌‌های ارتباطی (عطارها، 1386) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج آزمون t نشان داد که آموزش خودحمایتی اثر ماندگاری بر ارتباط مؤثر و مؤلفه‌های آنها برای نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی دارد. از این ‌رو می‌توان نتیجه گرفت که آموزش خودحمایتی به دلیل آموزش خودآگاهی، مهارت‌‌های ارتباطی و رهبری می‌تواند منجر به ارتقای ارتباط مؤثر نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن
    مینا  طهمورث سمیه سادات ساداتی فیروزآبادی
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن که در سال تحصیلی 1399-1400 به مرکز اختلال‏های یادگیری شهر لارستان مراجعه ک چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن که در سال تحصیلی 1399-1400 به مرکز اختلال‏های یادگیری شهر لارستان مراجعه کرده بودند، به شیوۀ نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب و به‌‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه درجه‌‌بندی رفتاری کارکرد اجرایی (بریف) به عنوان پیش‌‌آزمون هر دو گروه و برنامه توالی واجی لیندامود به مدت 16 جلسه مداخله فشرده به گروه آزمایش ارائه گردید. بلافاصله پس از اتمام آموزش، هر دو گروه در پس‌‌آزمون و پس از یک ماه در آموزش پیگیری شرکت کردند. جهت تحلیل داده‌ها از تحليل واريانس با تکرار سنجش استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در کارکرد اجرایی بین دو گروه وجود دارد. بدین صورت که گروه آزمایش در پس‌‌آزمون و پیگیری عملکرد بهتری داشته است. به‌طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه توالی واجی لیندامود منجر به بهبود کارکرد اجرایی در دانش‌آموزان با اختلال خواندن شده است. به این صورت که استفاده از برنامه تجسم و کلام‌‌سازی در برنامه توالی واجی لیندامود، منجر به بهبود مهارت‌های شناختی در کارکرد اجرایی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارتباط طرحواره‌‌های مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی در دوره همه‌‌گیری کرونا: نقش میانجی تاب‌‌‌‌آوری
    محمد  مهدوی میدانی مهناز شاهقلیان حمید خانی پور
    از زمان همه‌‌گیری کرونا، مطالعات مختلفی به بررسی اثرات روانشناختی و جسمانی این بیماری پرداخته‌‌اند و عوامل متعددی را در بروز، افزایش و کاهش پریشانی روانشناختی حاصل از این اپیدمی‌‌ دخیل دانسته‌‌اند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه طرحواره‌‌‌‌های مقابله با استرس، فضایل در عم چکیده کامل
    از زمان همه‌‌گیری کرونا، مطالعات مختلفی به بررسی اثرات روانشناختی و جسمانی این بیماری پرداخته‌‌اند و عوامل متعددی را در بروز، افزایش و کاهش پریشانی روانشناختی حاصل از این اپیدمی‌‌ دخیل دانسته‌‌اند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه طرحواره‌‌‌‌های مقابله با استرس، فضایل در عمل و تاب‌‌‌‌آوری با پریشانی روانشناختی در دوره همه‌‌‌‌گیری کرونا انجام شد. تعداد 200 دانشجو (137 زن و 63 مرد) بین سنین 20 تا40 سال به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به سیاهه‌‌‌‌های طرحواره‌‌‌‌های مقابله با استرس (CSI-R)، فضایل در عمل (VIA)، تاب‌‌آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC) و پریشانی روانشناختی کسلر (K-10) به‌‌صورت آنلاین پاسخ دادند. یافته‌‌ها نشان داد که نقش میانجی تاب‌‌‌‌آوری در رابطه بین طرحواره‌‌های مقابله با استرس و پریشانی روانشناختی معنادار می‌‌باشد. همچنین ارتباط طرحواره‌‌‌‌های مقابله با استرس با فضایل در عمل معنادار بود. ارتباط معناداری میان فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی به‌‌دست نیامد. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دوره‌‌های فشار و بحران مانند دوره همه‌‌گیری کرونا، در کاهش میزان پریشانی روانشناختی افراد، برنامه‌‌های مبتنی بر ارتقای تاب‌‌آوری بر برنامه‌‌های تغییر طرحواره‌‌های مقابله با استرس و برنامه‌‌های ارتقای فضایل مثبت ارجحیت دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - اثربخشی بسته بومی غنی‌‌سازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان
    مریم سازگار مولود کیخسروانی عفت مرقاتی خویی حمیدرضا توحیدی نیک
    پریشانی جنسی یکی از عوامل مخرب روابط زناشویی است بنابراین، اگر مداخلات مناسب به‌‌کار برده شود، این مشکل جنسی قابل ‌پیشگیری است. هدف از پژوهش تعیین اثربخشی بسته بومی غنی‌سازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان شاغل شهر شیراز بود. روش پژوهش کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌‌آز چکیده کامل
    پریشانی جنسی یکی از عوامل مخرب روابط زناشویی است بنابراین، اگر مداخلات مناسب به‌‌کار برده شود، این مشکل جنسی قابل ‌پیشگیری است. هدف از پژوهش تعیین اثربخشی بسته بومی غنی‌سازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان شاغل شهر شیراز بود. روش پژوهش کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌‌آزمون و پس‌‌آزمون و پیگیری 8 و 12 هفته‌‌ای همراه با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متاهل و شاغل در چند ارگان دولتی شهر شیراز در سال 1400 تشکیل داد که 120 نفر از زنان دارای پریشانی جنسی به‌‌صورت روش نمونه‌‌گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند که در نهایت 79 نفر نمونه نهایی را تشکیل داد و 40 نفر در گروه آزمایش و 39 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. تمامی این زنان متقاضی شرکت در جلسات آموزشی غنی‌سازی روابط زوجین (4 جلسه دو ساعته) بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس پریشانی جنسی (دراگاتیس و همکاران، 2008) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات آماری به‌وسیله نرم‌افزار SPSS-22 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید. یافته‌‌ها نشان داد تفاوت معنادار بین نمرات پریشانی جنسی در مراحل پژوهش وجود دارد و بسته بومی غنی‌‌سازی روابط زناشویی موجب بهبود کیفیت ارتباطات جنسی زوجین و کاهش پریشانی جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. بنابراین بسته بومی غنی‌‌سازی روابط زناشویی نقش بسزایی در ارتقای روابط جنسی زنان داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - رابطه بين حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانشجویان
    سجاد  طاهرزاده قهفرخي علی حسن عزیزپوریان زینب  شاکه نیا
    تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان باختر شهر ایلام انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌‌ آماری پژوهش حاضر دانشجویان مشغول به تحصیل مؤسسه آموزش عالی باختر در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 7 چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان باختر شهر ایلام انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌‌ آماری پژوهش حاضر دانشجویان مشغول به تحصیل مؤسسه آموزش عالی باختر در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 750 نفر است. تعداد نمونه این پژوهش بر اساس نرم‌‌افزار جی پاور، 256 نفر بود که به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ-30) (ولز و كارترايت، 2004)، شاخص حساسیت اضطرابی- تجدیدنظرشده (ASI-R)، (تيلور و كاكس 1998)، و سیاهه اضطراب امتحان (اسپيلبرگر،1980) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که بین تمام مؤلفه‌‌های باورهای فراشناختی شامل باورهای مثبت درباره نگرانی، كنترل‌‌ناپذيري و خطر، اطمينان‌‌ شناختي ضعیف، نياز به كنترل افكار و خودآگاهی شناختی ضعیف با اضطراب امتحان رابطه مثبت و معنا‌‌داری وجود دارد. همچنین بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه باختر ایلام رابطه معناداری وجود دارد (57/0r=). همچنین یافته‌‌ها نشان داد که معادله رگرسیون معنادار است و حساسیت اضطرابی و کنترل‌‌ناپذیری و خطر با هم 42درصد اضطراب امتحان را پیش‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌کنند. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه حساسيت اضطرابي و باورهاي فراشناختي از متغيرهاي مهم در اضطراب امتحان دانشجويان هستند و با افزايش حساسيت اضطرابي و كنترل ناپذيري و خطر، ميزان اضطراب امتحان افزايش مي يابد. پرونده مقاله