ا

 • ابراهیمی. گل نوش پیش بینی تاب‌آوری از سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان زنان دارای تجربه سوگ همسر [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • ابراهیمی.لقمان تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودارزشمندی بر اساس الگوی مبتنی بر اعتباریابی انسان بر افزایش میزان رضایت زناشویی [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • ابوالمعالی الحسینی.خدیجه تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • ابوالمعالی.خدیجه تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • احدی.بتول اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • احدی.مائده پنج عامل بزرگ شخصیت در پریشانی روان‌شناختی جمعیت بهبودیافته ازکرونا: نقش تعدیل‌کننده جنسیت [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • ادیب نیا. فائزه تدوين و ارزيابي اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کاهش آسيب‌های شناختي نوجوانان فعال در فضای مجازی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • اربابي.فائزه اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • ارتقایی.حمیده عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19 [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • ارمی.حسن ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مبتلابه بیماری قلبی مادرزادی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • ازخوش.منوچهر طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • اژه ای.جواد بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • اژه ای.جواد تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • اژه ای.جواد معرفی کتاب [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اژه ای.جواد گزارش و خبر [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اژه ای.جواد مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • اژه ای.جواد معرفی کتاب: درمان کوتاه مدت راه حل محور [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اژه ای.جواد تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 4 - زمستان سال 1395]
 • اژه ای.جواد بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • اژه ای.جواد اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • اژه ای.جواد مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی [ دوره18, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • اژه ای.جواد بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • اژه ای.جواد نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • اژه ای.جواد اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • اژه ای.جواد نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • اژه ای.جواد نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • اژه ای.جواد اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اژه ای.جواد مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • اژه ای.جواد استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 2 - تابستان سال 1395]
 • اژه ای.جواد طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اژه ای.جواد رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره19, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • اژه ای.جواد تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اژه ای.جواد رابطه سبک تدریس ادراک شده، انگیزش خودمختار و خلاقیت: ارائه مدل خلاقیت بر اساس نظریه خودتعیین‌گری [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • اژه ای.جواد هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • اژه ای.جواد درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • اژه ای.عاطفه بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • استیری.زهرا طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • اسدزاده.حسن رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • اسدی.زینب نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اسکندری.ریحانه ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اسلمی.الهه طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اسماعیلی نسب.مریم مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • اسماعیلی.مریم اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • اشرافی.فرزاد مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اصغری ابراهیم آباد.محمدجواد نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اصغری نکاح.سید محسن مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • اصغری.فرهاد بررسی رابطه ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • اعرابیان.اقدس تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • افروز.حمیدرضا درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • افروز.غلامعلی اثربخشی برنامۀ توانمندسازی حسی- حرکتی خانواده محور بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان با نشانگان داون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • افروز.غلامعلی الگوی ساختاری بهزیستی روانشناختی مادران دانش‌آموزان کم¬توان ذهنی بر اساس ویژگی¬های فرزندشان با میانجی‏گری ذهن¬آگاهی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • افشاری.افروز کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • افشاری.افروز اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • افشاری.محسن بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • افلاکی.الهام نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • اقدامی.زهرا پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • اکبری چرمهینی.صغری تدوين و ارزيابي اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کاهش آسيب‌های شناختي نوجوانان فعال در فضای مجازی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • اکبری نژاد.هادی مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان راه‌حل‌محور کوتاه‌مدت بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری نوجوانان دختر مبتلا به بیماری قلبی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • اکبری نژاد.هادی مقایسه اثربخشی معنادرمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و کیفیت زندگی زنان با تجربه جراحی پستان [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • اکبری نژاد.هادی اثربخشی روایت‌درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراک‌شده دانش‌آموزان دختر مبتلا به چاقی و اضافه وزن [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • اکبری.زهرا استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 2 - تابستان سال 1395]
 • اکبری.مهدی پنج عامل بزرگ شخصیت در پریشانی روان‌شناختی جمعیت بهبودیافته ازکرونا: نقش تعدیل‌کننده جنسیت [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • اکرمی. لیلا نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • اكبري چرمهيني.صغرا مقایسه روند تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • اكبري چرمهيني.صغرا تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون ‏کنشی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • امیری نیا.مریم تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودانتقادی و شفقت خود دختران نوجوان با سابقه خودزنی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • امیری.سهراب تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • امیری.شعله تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • امین نژاد.پروین بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • امینی.ناصر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • ایزدی.فاطمه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی برذهن‌آگاهی برمدیریت استرس و مهارت‌های حل مسئله مادران دارای کودکان کم‌توان ذهنی [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • ایزدی.فاطمه اثربخشی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و پذیرش و تعهد بر تبعیت درمانی و تنیدگی والدینی در مادران کودکان اوتیسم [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • ایمانی.مهدی اثربخشی مداخله‌ی شفقت خود بر تکانشگری دانشجویان دچار شکست عاطفی [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • ایمانی.مهدی تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودانتقادی و شفقت خود دختران نوجوان با سابقه خودزنی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

آ

 • آتش افروز.عسکر آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • آتش افروز.عسگر مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • آربزی.محسن بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • آربزی.محسن تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آربزی.محسن خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مدل شش عاملی اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • آربزی.محسن رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • آروند.حمید عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19 [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • آریاپوران. سعید مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به کاستی‌توجه-بیش‌فعالی در دوره کووید-۱۹: نقش حمایت اجتماعی ادارک‌شده، حل مسئله اجتماعی و تاب‌آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • آریانپور.حمیدرضا هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • آزاد فلاح.پرویز اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 3 - پاییز سال 1395]
 • آزاد فلاح.پرویز مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • آزاد فلاح.پرویز مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • آزادفلاح.پرویز گسترش مدل خودتخریب‌گری با تأکید بر تحول‌یافتگی من [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • آزادفلاح.پرویز اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • آسایش.محمدحسن تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • آقاجانی.سیف اله نقش کنترل تکانه، تحریک‏پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه‌های نقص توجه- فزون‏کنشی کودکان [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آقامحمدیان شعرباف.حمیدرضا نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • آقامحمدیان شعرباف.حمیدرضا نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • آقامحمديان شعرباف.حمیدرضا نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]

ب

 • باباپور خیرالدین.جلیل رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • بارانی.حمید رابطه منش هاي اخلاقي با ابعاد بي صداقتي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودفريبي [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • بارانی.حمید رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • بارانی.حمید رابطه هویت اخلاقی و بهزیستی هیجانی: نقش واسطه گری خودفریبی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • بارانی.حمید تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • بارانی.حمید رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • باسره. محمد نقش واسطه اي خودانتقادي در رابطه بين خودشیفتگی و افکار خودکشی در نوجوانان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • باصری.احمد رابطه بین اهمالکاری سازمانی و مؤلفه¬های سرمایه روانشناختی در کارکنان: نقش واسطه¬ای تفکر انتقادی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • باقرزاده گلمکانی.زهرا مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • باقری شیخانگفشه.فرزین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • باقری.حدیث رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • بخشی پور.ابوالفضل مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • بخشی.نگین بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه نيمرخ شايستگي هيجاني [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • بدخشان. محسن اثربخشی مداخله‌ی شفقت خود بر تکانشگری دانشجویان دچار شکست عاطفی [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • بدری گرگری.رحیم تأثیر شایستگی اجتماعی هیجانی بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و امیدواری [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • برهانی.خاطره مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • بساک نژاد.سودابه نقش واسطه‌ای تمایز خود در رابطه علّی بین افسردگی و رضایت زناشویی زنان متأهل [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • بشارت.محمد علی نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • بشارت.محمد علی نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • بشرپور.سجاد نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • بشرپور.سجاد نقش کنترل تکانه، تحریک‏پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه‌های نقص توجه- فزون‏کنشی کودکان [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • بشلیده.کیومرث رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • بشلیده.کیومرث اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • بکائیان.مهدی مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • بلقان آبادی.مصطفی مقایسه اثر بخشی روان نمایشگری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر ترس از ارزیابی منفی، توجه متمرکز برخود و خود انتقادی در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • بلوچ‌زاده خورشانه.سعید بررسی تطبیقی اثربخشی آموزش‌های قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی بر باورهای ناکارامد زوجی در افراد متقاضی ازدواج [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • بندار کاخکی.زهرا نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • بوربور.زینب اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • به پژوه.احمد اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • بهرامی.علیرضا ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • بهرامی.فاطمه مدل علي تاثیر دلبستگي بر پیشرفت تحصیلي با نقش واسطه ای کنجکاوی [ دوره18, شماره 2 - تابستان سال 1393]
 • بهرامی.محسن رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • بهره دار.محمدجعفر نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • بهمنی.بهمن طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • بیرامی.منصور روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و نشانه‌های افسردگی اساسی نوجوانان با واسطه‌گری تحمل پریشانی و انعطاف‌پذیری شناختی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • بیگدلی.حسین رابطه بین اهمالکاری سازمانی و مؤلفه¬های سرمایه روانشناختی در کارکنان: نقش واسطه¬ای تفکر انتقادی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]

پ

 • پازکی.سارا اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • پاکیزه.علی تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران: بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • پرهون.هادی عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 2 - تابستان سال 1394]
 • پری زاده.سیما بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان‌محور در تأثیر وظیفه‌شناسی و توافق‌جویی بر عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • پری زاده.سیما رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • پناغی.لیلی الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • پناه علی.امیر مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • پورتیموری.حمیده واکاوی نقش مدرسه در ساخت هویت اخلاقی دانش‌آموزان [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • پوررزاق. آزاده هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • پورشریفی.حمید رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • پورصادق.مرتضی بررسی روابط ساختاری سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با مشکلات درون سو و برون سو با توجه به نقش میانجی کارکرد های اجرایی گرم و سرد [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • پورصفر.علی بررسی رابطه ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه، تمایزیافتگی خود و عملکرد جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • پورطالب.نرگس تأثیر شایستگی اجتماعی هیجانی بر تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و امیدواری [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • پورطالب.نرگس بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • پورمحمدرضا تجریشی.معصومه اثربخشی آموزش کلمات دارای حروق هم‌آوا بر مهارت املاء نویسی دانش‌آموزان [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • پولادی ریشهری.علی مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • پهلوان مازندرانی.مرضیه مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • پیری.ولی آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ت

 • تازیکی. طیبه الگوی ساختاری بهزیستی روانشناختی مادران دانش‌آموزان کم¬توان ذهنی بر اساس ویژگی¬های فرزندشان با میانجی‏گری ذهن¬آگاهی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • تدین.اعظم طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • ترابی.سید سعید ویژگی‌‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌‌خواهی زاکرمن: عاملی برای پیش‌‌بینی اهمال‌‌کاری تحصیلی دانشجویان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • تسبیح سازان مشهدی.رضا بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • تقوائی نیا.علی مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • تقوی.محمدرضا رابطه شفقت خود با تنظیم هیجان به واسطۀ اجتناب از تجربه و عدم تحمل بلاتکلیفی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • تقوی.محمدرضا ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • تلخابی.محمود اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • تنها.زهرا بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • توحیدی نیک.حمیدرضا اثربخشی بسته بومی غنی‌‌سازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • توماج.عبدالجلال نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین امید به تحصیل و رفتار غیرمولد تحصیلی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]

ج

 • جاجرمی.محمود مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • جراره.جمشید مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جراره.جمشید پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت بر اساس ترومای پیچیده و روابط موضوعی با میانجی‌گری توان‌مندی ایگو در دانشجو معلمان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جزایری.سید مجتبی مقایسه نظام های مغزی/رفتاری و مکانیسم های دفاعي در افراد دارای رگه های افسردگي و اضطراب [ دوره18, شماره 3 - پاییز سال 1393]
 • جعفری.فاطمه ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • جعفری.لیلا مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جعفری.مرال خصوصیات روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • جلالی.پیوند نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • جلیلوند.محمدامین مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • جوان پرست.حمید نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • جوشنی.علیرضا ویژگی های روان‌سنجی آزمون بندر گشتالت در دانش آموزان مقطع ابتدایی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • جوکار.بهرام تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • جوکار.بهرام تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]

چ

 • چراغ ملایی.لیلا کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • چراغی.فرشته تأثیر آموزش مدیر یت اضطراب امتحان بر ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • چشمی.فاطمه طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]

ح

 • حاتمی.جواد شیوه مواجهه خانواده‌های مذهبی با موقعیت‌های تعارضی هویتی: مقایسه دو نسل [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • حاتمی.محمد اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حاج حسینی.شادی ویژگی‌های روانسنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS) [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • حاج حسینی.منصوره واکاوی نقش مدرسه در ساخت هویت اخلاقی دانش‌آموزان [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • حاج حسینی.منصوره نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • حاج حسینی.منصوره طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حاجلو.نادر نقش کنترل تکانه، تحریک‏پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه‌های نقص توجه- فزون‏کنشی کودکان [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حاجی‌زاده.نوريه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی جسمی، روانی و هیجانی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حامدنیا.مهرداد مدلسازی راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • حبیبی. فاطمه نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حجازی.الهه اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • حجازی.الهه بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • حجازی.الهه تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 4 - زمستان سال 1395]
 • حجازی.الهه اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • حجازی.الهه بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • حجازی.الهه نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • حجازی.الهه رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • حجازی.الهه نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • حجازی.الهه اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حجازی.الهه طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • حجازی.الهه تحليل پديدارشناسي ادراک دانش آموزان از ويژگي ها و کنش هاي مؤثر معلم در رابطة معلم - دانش آموز [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • حجازی.الهه اثربخشي آموزش تفکر علمي بر مهارت حل مسئله در کودکان پيش دبستاني: طراحي و کاربست ابزار جديد حل مسئله [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حجازی.الهه رابطه سبک تدریس ادراک شده، انگیزش خودمختار و خلاقیت: ارائه مدل خلاقیت بر اساس نظریه خودتعیین‌گری [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • حجازی.الهه نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • حجازی.الهه مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • حجازی.الهه هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • حجازی.الهه بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • حجازی.الهه ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حجازی.الهه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی: یک مطالعه کیفی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • حجازی.الهه نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه میان دل‌بستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • حجتی.قصیده رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • حدادی.فاطمه اثربخشی آموزش فلسفه کودک و نوجوان بر هوش موفق، هوش هیجانی و خرد در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حسن ابادی.حمید رضا ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مبتلابه بیماری قلبی مادرزادی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • حسن آبادی.حمید رضا ویژگی‌‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌‌خواهی زاکرمن: عاملی برای پیش‌‌بینی اهمال‌‌کاری تحصیلی دانشجویان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حسن آبادی.حمیدرضا رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • حسن آبادی.حمیدرضا هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حسن زاده.سعید اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حسنی راد.مرجان مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • حسنی راد.مرجان طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • حسنی.جعفر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حسنی.جعفر بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • حسنی.جعفر اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • حسنی.جعفر بررسی روابط ساختاری سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با مشکلات درون سو و برون سو با توجه به نقش میانجی کارکرد های اجرایی گرم و سرد [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • حسنی.جعفر پنج عامل بزرگ شخصیت در پریشانی روان‌شناختی جمعیت بهبودیافته ازکرونا: نقش تعدیل‌کننده جنسیت [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • حسنی.فریبا مقايسة تاب آوري و راهبردهاي مقابله با تنيدگي بين داوطلبان شرکت در جنگ ضد داعش و سربازان [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • حسینچاری.مسعود تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • حسینی طبقدهی.لیلا نقش کمال گرايي و مثبت انديشي والدين، در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • حسینی.سید رحمان بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • حسینیان.سیمین ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • حشم دار.سارا اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • حکمتیان فرد.صادق تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران: بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حکمتیان فرد.صادق رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تعلل‌ورزی تحصیلی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حمایت طلب.رسول مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • حمیدی.امید رابطه ارزش‌های شخصی با اضطراب مرگ در زنان و مردان مبتلا به ام اس [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • حیدری.حسن اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبك زندگي تحصيلي: رفتارهای بازدارنده سلامت تحصیلی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • حیدری.عادل تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران: بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حیدری.علی عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 2 - تابستان سال 1394]

خ

 • خادمی.علی بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خادمی.مژگان بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در دوران پاندمی کووید 19 [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • خاکشور کامه علیا.محمد نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • خان محمدی.ارسلان نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • خانجانی.زینب رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • خانجانی.محمد سعید طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • خانی پور.حمید رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس شغلی و ادراک از عدالت رویه‌ای [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • خانی پور.حمید ارتباط طرحواره‌‌های مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی در دوره همه‌‌گیری کرونا: نقش میانجی تاب‌‌‌‌آوری [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • خانی پور.حمید رابطه فرآیندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری: نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • خانی مهرآبادی.فرزانه طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • خجسته.میلاد بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • خدادادی.جمیله تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش‌‌دبستانی تیزهوش [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • خدایاری فرد.محمد اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • خدایاری فرد.محمد نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی [ دوره19, شماره 1 - بهار سال 1394]
 • خدایاری فرد.محمد واکاوی نقش مدرسه در ساخت هویت اخلاقی دانش‌آموزان [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خدایاری فرد.محمد رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • خدایاری فرد.محمد تبيين مباني نظري و عملي فن تغيير رفتار سيستمي: ارائة يک فن جديد در مشاوره و روان درماني [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خداياري فرد.محمد طبقه بندی توانمندی های منش و فضایل با تأکید بر فرهنگ [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • خداياري فرد.محمد ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي [ دوره20, شماره 1 - بهار سال 1395]
 • خدیرزارع.مریم هنجاریابی پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن وسلامتی (کابا) [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • خرم آبادی.راضیه شیوع نشانه‌های ملال پیش‌قاعدگی در زنان ایرانی و رابطه آن با دشواری در تنظیم هیجانی و تغییر شدت علائم طی همه‌گیری کووید 19 [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • خرم آبادی.یداله بررسی قدرت پیش بینی کنندگی توافق‌پذیری، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی بر رضایت زناشویی در زنان متأهل [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • خرمایی.فرهاد پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • خرمایی.فرهاد رابطه اخلاق وظيفه گرا و اهداف پيشرفت: نقش واسطه اي منبع کنترل [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خرمایی.فرهاد رابطه منش هاي اخلاقي با ابعاد بي صداقتي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي خودفريبي [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • خرمائی.فرهاد رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • خرمائی.فرهاد رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • خسروپور.فرشید اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر شفقت بر هیجان‌های خودآگاه و عزت نفس جنسی زنان دارای علائم کژکاری جنسی [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • خسروی روبیات. زهرا نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی در رابطه آشفتگی استنتاج با علائم وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • خضری آذر.هیمن نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • خلیلی.شیوا بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • خیرآبادی.هادی مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خیلدار. ریحانه رابطه بین صمیمت خانواده بر عزت نفس نوجوانان: نقش میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]

د

 • دادجو. محسن مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • دارابی. رضا اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبك زندگي تحصيلي: رفتارهای بازدارنده سلامت تحصیلی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • داودی.فاطمه نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • داوری آشتیانی.رزیتا بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در دوران پاندمی کووید 19 [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • داوودی.حسین اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبك زندگي تحصيلي: رفتارهای بازدارنده سلامت تحصیلی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • دوران. بهناز مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • دهقان طزرجانی.مهناز رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • دهقان.ابوالفضل رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • دیلمی. سمانه نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ر

 • رافضی.زهره مقایسۀ صمیمیت زناشویی زوجین دارای عزت ‌نفس شکننده، آسیب‌دیده و ایمن [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • راه پیما.سمیرا رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • ربّانی.زینب رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • ربیعی.محمد تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • رحیمی احمدآبادی.سمیه بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • رحیمی.ریحانه تأثیر آموزش مدیر یت اضطراب امتحان بر ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • رحیمیان بوگر. اسحق نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • رحیمیان بوگر. اسحق مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • رحیمیان بوگر.اسحق رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • رزمجویی.دامون رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • رستگار.احمد مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • رستم پور.مریم نقش تعديل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبري و سرماية عاطفي و سرمايه­ گذاري جمعي عاطفي [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • رستمی. سمیرا تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • رسول زاده طباطبائی.کاظم نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • رشید.خسرو مطالعه نقش میانجی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رشیدی.ناصر تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • رضاپور میرصالج.یاسر مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین تجربه مراقبت در کودکی، حساسیت به طرد، پذیرش بی‌قید و شرط خود و تصور از آینده در کودکان و نوجوانان کار [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رضازاده.محمدرضا نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • رضایی شریف.علی تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه [ دوره20, شماره 4 - زمستان سال 1395]
 • رضایی شریف.علی ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • رضایی.زینب نقش تعديل کنندگي همدلي در رابطه بين قضاوت اخلاقي و رفتار اخلاقي در دانش آموزان [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • رضایی.علی محمد نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • رضایی.فاطمه تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • رضایی.مرضیه استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 2 - تابستان سال 1395]
 • رضایی‌فرد.اکبر نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین امید به تحصیل و رفتار غیرمولد تحصیلی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • رضائی. علی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی برذهن‌آگاهی برمدیریت استرس و مهارت‌های حل مسئله مادران دارای کودکان کم‌توان ذهنی [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • رضائی. علی اثربخشی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و پذیرش و تعهد بر تبعیت درمانی و تنیدگی والدینی در مادران کودکان اوتیسم [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • رضائی.سجاد نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • رضوی اصطهباناتی.زینب السادات ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • رنجبر شایان. حسین مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • روحانی.نادیا نقش واسطه‌ای عاملیت شخصی در رابطه میان دل‌بستگی به والدین و هویت من در پیش‌بزرگسالی [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • روشن.رسول مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]

ز

 • زارع.بتول اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود و سرزندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال‌های یادگیری [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • زارع.حسین رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری [ دوره19, شماره 4 - زمستان سال 1394]
 • زارع.حسین اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • زارع.حسین رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • زارع.حسین اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • زارع.حسین ساخت و هنجاريابی آزمون رايانه‌ای حافظه‌ی کاری کودکان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • زارع.حسین مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • زارعی.حیدر علی خلاقیت هیجانی و یادگیری خودراهبر: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • زارعی.زهرا مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • زارعی.سحر مدل علّی تحلیل رفتگی ورزشکاران نخبه بر اساس کمال‌گرایی ورزشکاران در دوران همه¬گیری کووید19: نقش واسطه‏ای سبك مربیگري [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • زالی زاده.مریم مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • زاهد.سعیده تأثیر آموزش مدیر یت اضطراب امتحان بر ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • زردی گیکلو.بهمن بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • زرندی.علیرضا تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • زندی.فرزاد هنجاریابی پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن وسلامتی (کابا) [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • زیدآبادی.رسول بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • زیدآبادی.رسول طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • زینالی.شیرین سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • زينلي پور.مژگان اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]

س

 • ساداتی فیروزآبادی. سمیه سادات اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سازگار.مریم اثربخشی بسته بومی غنی‌‌سازی روابط زناشویی بر پریشانی جنسی زنان [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • ساعی.الهام رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • سالارحاجی.نجمه رابطه شفقت خود با تنظیم هیجان به واسطۀ اجتناب از تجربه و عدم تحمل بلاتکلیفی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • سبحانی.الهه مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • سپهری نسب.زهرا نقش کنترل تکانه، تحریک‏پذیری و سبک دلبستگی مادران در پیش بینی نشانه‌های نقص توجه- فزون‏کنشی کودکان [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • سپهوند.تورج نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • سپهوند.رضا رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • سپهوند.مهدیه رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • سجادي نژاد.مرضيه السادات مقایسه روند تحولی هوش شناختی، هوش هیجانی و هوش معنوی از نوجوانی تا بزرگسالی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • سرافراز.مهدی رضا اثربخشی مداخله‌ی شفقت خود بر تکانشگری دانشجویان دچار شکست عاطفی [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • سرافراز.مهدی رضا ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • سراوانی.شهرزاد اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • سرشار.عاطفه بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • سرشار.مهدیه سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • سعادتی شامیر.ابوطالب رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • سقزی.ایوب نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • سلطانی.زهرا اثربخشی برنامۀ توانمندسازی حسی- حرکتی خانواده محور بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان با نشانگان داون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سلگی.محمد مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • سلیم احمد.ژاکاو نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • سلیمان نژاد.اکبر اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی جسمی، روانی و هیجانی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سماواتیان.حسین شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان یک واحد صنعتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سوادکوهی.سحر بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان‌محور در تأثیر وظیفه‌شناسی و توافق‌جویی بر عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • سهراب پور.غلامرضا اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • سهرابی اسمرود.فرامرز مقایسۀ صمیمیت زناشویی زوجین دارای عزت ‌نفس شکننده، آسیب‌دیده و ایمن [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • سیفوری.امید پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت بر اساس ترومای پیچیده و روابط موضوعی با میانجی‌گری توان‌مندی ایگو در دانشجو معلمان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • سیفی قوزلو. سید جواد ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]

ش

 • شاکه نیا. زینب رابطه بين حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانشجویان [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شالچی.بهزاد اعتباریابی متقاطع الگوی صفات 9 گانه تاریک شخصیت: 9 گانه‌های شوم [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • شاه نظری.مهدی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت‌های مقابله با خلق منفی و مدیریت استرس) بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شاهقلیان.مهناز اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 3 - پاییز سال 1395]
 • شاهقلیان.مهناز ارتباط طرحواره‌‌های مقابله با استرس و فضایل در عمل با پریشانی روانشناختی در دوره همه‌‌گیری کرونا: نقش میانجی تاب‌‌‌‌آوری [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شجاعی مهر.پروانه رابطۀ امنيت روانی، حمايت اجتماعی و تاب­­ آوری با بروز اختلال تنيدگی پس از سانحه [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • شریفی.اصغر تبیین الگوی پیش‌‌بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شریفی.طیبه نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • شریفی.علی اکبر اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • شریفی.علی اکبر ساخت و هنجاريابی آزمون رايانه‌ای حافظه‌ی کاری کودکان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • شریفی.علی اکبر اثربخشی برنامة توانبخشی شناختی توجه و حافظه بر فراخنای حافظة کاری واجی و رشد زبان بیانی و دریافتی کودکان کاشت حلزون شده [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • شریفی.مسعود ارزیابي‌های شناختي، راهبردهای مقابله‌ای، خوش‌بیني و بهزیستي ذهني [ دوره18, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • شفیع آبادی.عبدالله تبیین الگوی پیش‌‌بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شفیعی تبار.مهدیه مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور دارای سطوح بالا و پایین انگ ناباروری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شفیعی تبار.مهدیه تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون ‏کنشی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • شفیعی.معصومه تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • شکری.امید ارزیابي‌های شناختي، راهبردهای مقابله‌ای، خوش‌بیني و بهزیستي ذهني [ دوره18, شماره 4 - زمستان سال 1393]
 • شکوهی یکتا.محسن اثربخشي برنامه آموزشي حافظة فعال واج محور بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • شکیبا.شیما طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شمع‌سوزان.نرگس مقایسه اثربخشی معنادرمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و کیفیت زندگی زنان با تجربه جراحی پستان [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • شهابی کاسب.محمدرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • شهابی وند.سمیه کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • شهابی.روح الله مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • شهنی ییلاق.منیجه آزمایش مدل رابطه التزام تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی، غیبت از مدرسه و عملکرد تحصیلی از طریق نقش میانجیگری پایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • شهنی ییلاق.منیجه بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • شهیدی.شهریار الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • شیخ الاسلامی.راضیه ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.راضیه رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • شیخ الاسلامی.علی ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • شیدعنبرانی.بهناز نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • شیرالی نیا.خدیجه انسجام خانوادگی و والدآزاری: نقش واسطه ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شیرمحمدعلی.مینا نقش میانجی باورهای فراشناختی در رابطه بین حساسیت اضطرابی و مسئولیت‌پذیری افراطی با علایم وسواسی-اجباری [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]

ص

 • صادق زاده.مرضیه خصوصیات روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • صادقی.جمال نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صادقی.کامبیز ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • صادقی.مسعود تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • صادقی.ناهید بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • صافی.محمدهادی مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین تجربه مراقبت در کودکی، حساسیت به طرد، پذیرش بی‌قید و شرط خود و تصور از آینده در کودکان و نوجوانان کار [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صالح صدق پور.بهرام رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • صالح نجفی.مهسا مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • صالحی.کیوان بررسی کیفی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در دانشجویان ایرانی: فرهنگ و جنسیت [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • صباحی.پرویز اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صباغی نیا. عطیه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان یک واحد صنعتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صدری دمیرچی.اسماعیل ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • صدری.مهدی نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صلایانی.فائزه نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • صمدیه.هادی نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صوابی نیری.وحید اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • صیادشیرازی.مریم مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]

ض

 • ضاربی.آرزو ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • ضرغام حاجبی.مجید تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • ضرغامی.محمد حسین تحلیل شبکه‌ای حوزه‌بندی طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ: نقد پژوهشی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • ضرغامی.محمد حسین انتخاب مناسب ترین سوالات شخصیت در سنجش ابعاد شخصیتی: ترکیب نظریه خصیصه مکنون و تحلیل داده‌های شبکه‌ای [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ط

 • طالبی.سعید مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • طالع پسند.سیاوش رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • طباطبائی.سید محمود مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • طبیبی.زهرا نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • طولابی.سعید تاثیر آموزش خلاقیت نمایشی بر حافظه کاری و درگیری با تکالیف دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • طهماسبی.حسین بررسی قدرت پیش بینی کنندگی توافق‌پذیری، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی بر رضایت زناشویی در زنان متأهل [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]

ظ

 • ظفر قلیزاده.نسیم بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]

ع

 • عابد.نازنین پیش بینی تاب‌آوری از سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان زنان دارای تجربه سوگ همسر [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • عابدی.احمد نقش واسطه اي سبک هاي فرزندپروري والدين با مشکلات دورة بلوغ [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • عابدی.احمد تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش‌‌دبستانی تیزهوش [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عابدی.محمدرضا بررسي رابطة والد کودک در پيش بيني نارضايتي جنسيتي در زنان و مردان تراجنسي [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • عابدی.میلاد مدلسازی راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • عابدینی.نیلوفر اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • عاطفی کرجوندانی.ستاره نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • عاف نژاد.محسن رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • عالیپور.سیروس بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • عباس پور.ذبیح اله انسجام خانوادگی و والدآزاری: نقش واسطه ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عباس زاده روگوشوئی.راضیه نقش واسطه اي سبک هاي عشق ورزي در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عباسی راد.بهناز ارتباط نگرش فرزند نسبت به پدر و ساختار شخصيت مرزي: نقش واسطه اي روابط موضوعي [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • عبداللهی.محمد حسین تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • عبداللهی.محمد حسین ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • عبداللهی.محمدحسین عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب [ دوره19, شماره 2 - تابستان سال 1394]
 • عبداللهی.محمدحسین بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • عبداللهی.محمدحسین رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • عبداله زاده رافی.مهدی ارتباط فرزندپروری هلیکوپتری با بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان در بزرگسالی در حال ظهور [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • عبدالهی.عباس ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • عبدخدایی.زهرا الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • عبدی.بهنام عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19 [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • عربزاده.مهدی ویژگی های روان‌سنجی آزمون بندر گشتالت در دانش آموزان مقطع ابتدایی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • عربزاده.مهدی تأثیر آموزش مدیر یت اضطراب امتحان بر ذهن‌آگاهی، انعطاف‌پذیری روانشناختی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • عربزاده.مهدی اثربخشی آموزش فلسفه کودک و نوجوان بر هوش موفق، هوش هیجانی و خرد در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • عربزاده.مهدی هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • عربزاده.مهدی اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبك زندگي تحصيلي: رفتارهای بازدارنده سلامت تحصیلی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • عربی.الهام نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • عریضی.حمیدرضا بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • عریضی.حمیدرضا اثر تعديلي عدم قطعيت در محيط کار در رابطه بين ابهام نقش و پرخاشگري فيزيکي و روانشناختي [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • عریضی.حمیدرضا رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • عزیزپوریان.علی حسن رابطه بين حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانشجویان [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عزیزی.هاجر رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • عسکرزاد.نسرین عوامل ارتقا تاب‌آوری کارکنان پرستاری درگیر در مراقبت‌های بالینی از بیماران مبتلا به کووید-19 [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • عطادخت.اکبر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • عطادخت.اکبر تدوین مدل علی آسیب‌پذیری نوجوان به اعتیاد براساس حساسیت پردازش حسی و سیستم‌های مغزی رفتاری با میانجی‌گری ترومای دوران کودکی [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • عطایی.مریم رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عظیمی. مریم اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • علائی.نیره اثر باورهای انگیزشی و تعلل‏‌ورزی بر خودتنظیمی با نقش واسطه‌‏ای کمک‏‌طلبی در مورد دانش‏‌آموزان دوره اول متوسطه [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • علی اکبری دهکردی.مهناز رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • علی شاهی.محمدرضا ارتباط فرزندپروری هلیکوپتری با بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان در بزرگسالی در حال ظهور [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • علیپور.احمد مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • علیزاده فرد.سوسن مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • علیزاده.طاهر طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • علیزاده.محسن بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • علیزاده.مژده بررسی پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عمادی.سیده زهرا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود و سرزندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال‌های یادگیری [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • عنبری.علی مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عیسی زادگان.علی تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]

غ

 • غباری بناب.باقر رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • غرایاق زندی.حسن مدل علّی تحلیل رفتگی ورزشکاران نخبه بر اساس کمال‌گرایی ورزشکاران در دوران همه¬گیری کووید19: نقش واسطه‏ای سبك مربیگري [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • غریب زاده.شهریار مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • غضنفری.احمد نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی [ دوره21, شماره 1 - بهار سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود تحليل کيفي تجارب خانوادگي جانبازان اعصاب و روان: يک پژوهش پديدارشناختي [ دوره24, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم [ دوره22, شماره 1 - بهار سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان [ دوره21, شماره 2 - تابستان سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی [ دوره21, شماره 3 - پاییز سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی [ دوره22, شماره 2 - تابستان سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی مقایسه اي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه با بهزیستی روانشناختی و نقش میانجیگر راهبرد هاي تنظیم شناختی هیجان در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه طلاق والدین [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران [ دوره24, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی [ دوره20, شماره 2 - تابستان سال 1395]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره19, شماره 3 - پاییز سال 1394]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود رابطه ارزش‌های شخصی با اضطراب مرگ در زنان و مردان مبتلا به ام اس [ دوره17, شماره 4 - زمستان سال 1392]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود مفهوم سازی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی براساس مطالعة کیفی داده بنیاد [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود هویت تحصیلی دانشجویان ایرانی: یک مطالعة کیفی [ دوره23, شماره 3 - پاییز سال 1398]

ف

 • فارسی نژاد.معصومه اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • فتح تبار فیروزجایی.کاظم مدلسازی راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی فراشناختی با یادگیری از طریق همسالان در دانش‌آموزان [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • فتحی آشتیانی.علی اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی [ دوره20, شماره 3 - پاییز سال 1395]
 • فتحی آشتیانی.علی نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • فتحی آشتیانی.علی ویژگی‌های روانسنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS) [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • فتحی آشتیانی.علی مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا [ دوره22, شماره 4 - زمستان سال 1397]
 • فتحی آشتیانی.مینا رابطه بین صمیمت خانواده بر عزت نفس نوجوانان: نقش میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فتحی آشتیانی.مینا رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • فتحی چگنی.فریبرز رابطه قلدري در محل کار و رفتارهاي انحرافي در محل کار با ميانجيگري فرسودگي هيجاني [ دوره24, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • فتحی. لیلا رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس شغلی و ادراک از عدالت رویه‌ای [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فتی.لادن ویژگی‌های روانسنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS) [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • فراهانی.farahani رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی: نقش واسطه ای استرس شغلی و ادراک از عدالت رویه‌ای [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فراهانی.حجت الله گسترش مدل خودتخریب‌گری با تأکید بر تحول‌یافتگی من [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • فراهانی.محمد تقی ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی [ دوره23, شماره 2 - تابستان سال 1398]
 • فراهانی.محمدنقی رابطه فرآیندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری: نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی [ دوره25, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • فرزاد.ولی الله مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال [ دوره18, شماره 1 - بهار سال 1393]
 • فرزادنیا.مرضیه نقش ناگویی هیجانی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر مبنای نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده [ دوره25, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • فرزانه.الهام اعتباریابی متقاطع الگوی صفات 9 گانه تاریک شخصیت: 9 گانه‌های شوم [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فرهادی.مهران تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان [ دوره25, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • فرهادیان.فاطمه نقش بدرفتاري هاي عاطفي دوران کودکي در پيش بيني پرخاشگري بزرگسالي [ دوره24, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • فضلعلی.ندا نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت [ دوره25, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • فلاح نژاد.زینب مقایسه اثربخشی معنادرمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و کیفیت زندگی زنان با تجربه جراحی پستان [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فولادچنگ.محبوبه نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه سبک‌های هویت و حمایت اجتماعی ادراک شده با تعهد تحصیلی دانشجویان [ دوره28, شماره 1 - بهار سال 1403]
 • فولادچنگ.محبوبه رابطة بین بیش درگیری والدین و رفتار غیرمولد تحصیلی فرزندان [ دوره21, شماره 4 - زمستان سال 1396]
 • فولادچنگ.محبوبه نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره22, شماره 3 - پاییز سال 1397]
 • فولادچنگ.محبوبه تبیین علّی امنیت اجتماعی بر اساس روان آزرده ‏گرایی: نقش واسطه ای ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی [ دوره26, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • فولادچنگ.محبوبه نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [ دوره23, شماره 1 - بهار سال 1398]
 • فولادچنگ.محبوبه رابطه هیجان تحصیلی امید و بی صداقتی تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای کمک طلبی تحصیلی [ دوره23, شماره 4 - زمستان سال 1398]
 • فولادچنگ.محبوبه پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی [ دوره26, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • فولادچنگ.محبوبه خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مدل شش عاملی اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه [ دوره26, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • فولادچنگ.محبوبه تحلیل روایت خودبخششی در میان دانشجویان ایرانی [ دوره26, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • فیروزبخت.سمیرا بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی [ دوره22, شماره 1