جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990704249761 The Role of Pathological Traits, Early Maladaptive Schemas and Emotional in Predicting Personality Disorders of Cluster “C”
Alireza Gol
Behnaz Shid Anbarani
Sajjad Namvar Tabatabaee
Mohammad Khakshour Kameh Olya
Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)