جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990705249773 Structural Relationship between Sport Mindfulness and Emotion Regulation Strategies with Athlets' Competitive Anxiety
Parvin Aminnezhad
Laleh Hamboshi
Milad Khojasteh
Rasool Zeidabadi
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)