جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990705249774 مدل يابي رابطة ساختاري امنيت و شادکامي اجتماعي با نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي: مورد مطالعه شهر اهواز
عسگر آتش افروز
علی عنبری
یاسر گراوند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)