جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000110272824 نقش ايجاد الگوهاي منعطف رفتار از طريق مواجهه ارزشمحور در فرآيند رواندرمانگري
علی محمد رضایی
احمد غضنفری
الهام افلاکی
محمدجعفر بهره دار
طیبه شریفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)