جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990705249773 بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران
پروین امین نژاد
لاله همبوشی
میلاد خجسته
رسول زیدآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)