جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000110272826 نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني
زهرا بندار کاخکی
نسرین سادات هاشمی گلستان
بهناز شیدعنبرانی
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)